O mnie

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Od zakończenia studiów, przez 17 lat, pracowałam w Klinice Dermatologicznej Collegium Medium w Bydgoszczy. W 2000 roku uzyskałam stopień doktora nauk medycznych, w 2004 r. specjalizację II stopnia z dermatologii i wenerologii. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy. Jako nauczyciel akademicki zajmuję się pracą dydaktyczną i naukową. Prowadzę zajęcia ze studentami, jestem promotorem wielu prac magisterskich z zakresu kosmetologii.

Działalność naukowa

Moje prace prezentuję na corocznych kongresach Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Poprzez czynny udział w kongresach krajowych i międzynarodowych poszerzam wiedzę i zapoznaję się z opiniami światowych autorytetów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.

O mojej praktyce

Leczenie

Leczeniem dermatologicznym zajmuję się w Poradni Dermatologicznej i w Gabinecie Prywatnym. Jestem autorem 80 prac naukowych i doniesień zjazdowych, opublikowanych w krajowym i międzynarodowym piśmiennictwie. Większość z nich dotyczy alergicznych chorób skóry, w szczególności atopowego zapalenia skóry, choroby Duhringa i trądziku różowatego. Wspólnie z siostrą, jestem autorką tłumaczenia francuskiego podręcznika Marie Claude Martini pt. Kosmetologia i farmakologia skóry (redakcja naukowa wydania polskiego profesor Waldemar Placek) a także współautorką tłumaczenia z języka angielskiego podręcznika dermatologii klinicznej.

Wykształcenie

Wykształcenie lekarskie uzyskałam w przeświadczeniu, że najważniejsze jest poznanie chorego, indywidualne potraktowanie jego problemu, nieustające pogłębianie swojej wiedzy, krytyczny stosunek do nowinek i nie uleganie modom na leczenie. O takim a nie innym stosunku do wykonywania zawodu lekarza zadecydował niewątpliwie klimat domu rodzinnego, w którym mój Tata, profesor Bogdan Romański, był dla mnie niedoścignionym po dziś dzień wzorem postawy lekarza naukowca i humanisty. Uczył mnie, że podejmowanie działań na rzecz niesienia pomocy chorym ma sens w każdych okolicznościach i powinno stanowić naczelny cel egzystencji lekarskiej, niezależnie od specjalności. Z perspektywy kilkunastoletniej praktyki lekarskiej i patrząc na wdzięcznych pacjentów przyznaję całkowitą rację mojemu Mistrzowi i w czasach dynamicznie rozwijającej się technicyzacji i komercjalizacji naszego życia w staram się nie zapominać, że medycyna wciąż jest sztuką a nie rzemiosłem.Dermatologia ogólna

W moim gabinecie zajmuję się leczeniem wszystkich chorób skóry u dorosłych i dzieci. Wiele czasu poświęcam na wyjaśnianie istoty choroby, ponieważ choroby skóry mają często przewlekły przebieg a nawroty są nieuniknione. Prawdopodobnie niedostateczna informacja sprawia, że pacjenci chorujący na łuszczycę, trądzik zwykły i różowaty, choroby alergiczne skóry i wiele innych, zmieniają często lekarzy. Z drugiej strony, najczęściej możliwe jest uzyskanie remisji a zasadnicze znaczenie dla jej jak najdłuższego utrzymania mają działania profilaktyczne. Przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat choroby traktuję jako bardzo istotną część mojej pracy lekarskiej. Nadrzędną pasją mojej praktyki dermatologicznej stała się praca na rzecz chorych z atopowym zapaleniem skóry. Praca ta przynosi mi szczególnie dużo satysfakcji pomimo, że jest to jedna z najtrudniejszych do leczenia chorób skóry, uwarunkowana jest bowiem wieloma czynnikami z których części jeszcze nie znamy. Praca z dziećmi jest dla mnie szczególnym wyzwaniem albowiem są to pacjenci zarazem najmilsi jak i najtrudniejsi. Dzieci szczególnie uważnie oceniają z kim mają do czynienia i intensywnie analizują na swój sposób jaką przyjąć postawę, przyjazną czy ucieczkową.


Dermatologia estetyczna

Dermatologia estetyczna stanowi szczególnie wąską specjalność, którą usiłują obecnie, powszechnie „uprawiać” przedstawiciele nie tylko innych specjalności lekarskich ale także osoby nie będące lekarzami! Lansowany przez media wizerunek idealnej twarzy spowodował niewątpliwie wzrost zainteresowania pacjentów metodami dermatologii estetycznej. Nie chcemy przyjąć do wiadomości że normalna skóra nigdy nie jest doskonała a zdjęcia reklamowe są wyretuszowane. Ponieważ młodzieńczy wygląd skóry znacząco wpływa na naszą samoocenę i kontakty międzyludzkie, poprawianie tej atrakcyjności u dermatologa znajduje z pewnością uzasadnienie. Dermatologia estetyczną zajęłam się 12 lat temu, początkowo pilingami lekarskimi jako metodą wspomagającą w leczeniu różnych niedoskonałości skóry, dopiero po uzyskaniu II stopnia specjalizacji zainteresowałam się również możliwościami korekcji zmarszczek. Podczas pierwszej wizyty pacjenta szczególne znaczenia ma rozmowa, na temat oczekiwań dotyczących poprawy wyglądu i możliwości spełnienia tych oczekiwań w szczególności. Spotkanie to poświęcam także na ocenę ogólnego stanu skóry oraz wywiad dotyczący przyzwyczajeń, które mają niewątpliwy wpływ na rezultaty zabiegów.